wojciech.zawisz@imindmap.pl

wojciech.zawisz@imindmap.pl

Pro member

wojciech.zawisz@imindmap.pl's mind maps (9)

Mind Maps

Mapa myśli o mapach myśli. Skąd się wzięły? Co leży u podstaw tej techniki? Jakie są najważniejsze zasady? Gdzie można je zastosować?
wojtek 23 March 2020
479
2
0
iMindMap Map
Model ABCD emocji stosowany m.in. w terapii i coachingu. Ukazuje on w prosty sposób nasz wewnętrzny mechanizm, który - często nieświadomie -…
wojtek 23 March 2020
282
1
1
iMindMap Map
Mapa myśli ukazująca najważniejsze bariery i przeszkody w komunikacji międzyludzkiej - zarówno te zewnętrzne, jak i - trudniejsze do zidentyfikow…
wojtek 23 March 2020
361
2
1
iMindMap Map
Mapa myśli ukazująca wszystkie elementy składające się na niewerbalny zakres komunikacji: - wyraz twarzy, z którego można wyczytać różnorod…
wojtek 23 March 2020
824
4
0
iMindMap Map
Mapa opracowana na bazie inspiracji szkoleniem prowadzonym przez Grupę Trenerską Mentor. Model 4Z to prosta i przejrzysta struktura wypowiedzi podcza…
wojtek 23 March 2020
483
5
1
iMindMap Map
Mapa ukazująca różne obszary życia, w których mapy myśli mogą mieć zastosowanie. Jak widzisz jest tego całkiem sporo :-)
wojtek 23 March 2020
330
3
1
iMindMap Map
Podstawowe zalety i korzyści wynikające ze stosowania map myśli: - od razu widzisz co jest tematem mapy i masz możliwość przyjrzenia się jej zaró…
wojtek 23 March 2020
416
3
1
iMindMap Map
Mapa zawierająca podstawowe zasady tworzenia map myśli. - jeśli pracujesz na kartce papieru, w miarę możliwości zadbaj, aby arkusz był gładki i uło…
wojtek 23 March 2020
284
3
1
iMindMap Map
Mapa myśli przedstawiająca główne zalety pracy i nauki z wykorzystaniem tej techniki.
wojtek 20 March 2019
1943
5
1
iMindMap Map

wojciech.zawisz@imindmap.pl's Mind Mapping Tutorial Videos

There are no tutorial videos available from this user.

About wojciech.zawisz@imindmap.pl

"I am Open Genius partner in Poland (reseller of iMindMap and Ayoa), trainer consultant and failitator."

Member since: 23 May 2012
Pro member
Has contributed 9 mind maps to biggerplate so far

Favourite mind mapping software: Ayoa and iMindMap

Collections

No Collections Found
Create unlimited Collections with Biggerplate PRO.

Favourites

Copyright 2008 - 2021 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.